ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1 ΗΜΕΡΑΣ

€2.00

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1 MHNA

€8.00

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 6 ΜΗΝΩΝ

€40.00

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1 ΕΤΟΥΣ

€60.00