ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1 ΗΜΕΡΑΣ

€2.00

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1 MHNA

€12.00

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 6 ΜΗΝΩΝ

€50.00

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1 ΕΤΟΥΣ

€80.00